Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Το Πανεπιστημιο Αθηνων προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόγραμμα ανθρωπομορφικής συνθετικής ομιλίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Η ομάδα του Facebook των AμεΑ  προσφέρει στην Ελληνική και Κυπριακή κοινότητα τον συνθέτη ομιλίας ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ, ένα πολυγλωσσικό (multilingual και polyglot) σύστημα λογισμικού που μετατρέπει οποιοδήποτε κείμενο σε ομιλία και που υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα, το διαθέτουμε  εντελώς δωρεάν μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας Facebook των AμεΑ(http://www.disabledbook.com/)

Εάν ψάχνετε ένα λογισμικό που να  στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής συνθετικής ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών κειμένων,  να είναι δανικό για συστήματα πολύμεσων (ομιλούσες εγκυκλοπαίδειες, παρουσιάσεις κ.ά.), εφαρμογές τεχνολογιών φωνής (π.χ. τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καταλόγου), βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες ή να μπορεί να ενσωματωθεί ή να συνδεθεί με άλλες εφαρμογές παρέχοντάς τους έξοδο σε μορφή ομιλίας, τότε πρέπει να κάνετε  κλικ εδώ για να κάνετε εγγραφή  και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας η το λάπτοπ σας εντελώς δωρεάν. 


Πληροφορίες για το συνθέτη ομιλίας ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ
Ο συνθέτης ομιλίας ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ είναι ένα πολυγλωσσικό (multilingual και polyglot) σύστημα λογισμικού που μετατρέπει οποιοδήποτε κείμενο σε ομιλία και που υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα. Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής συνθετικής ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών κειμένων. Η καινοτόμος, ανοικτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική του προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης.


Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ είναι ιδανικός για συστήματα πολύμεσων (ομιλούσες εγκυκλοπαίδειες, παρουσιάσεις κ.ά.), εφαρμογές τεχνολογιών φωνής (π.χ. τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καταλόγου), βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.. Επιπλέον, μπορεί να ενσωματωθεί ή να συνδεθεί με άλλες εφαρμογές παρέχοντάς τους έξοδο σε μορφή ομιλίας. Η σχεδίαση του είναι πολύ αποδοτική (περίπου 200 φορές realtime στην έκδοση 2), με αποτέλεσμα να προσφέρει πολλά κανάλια σε εξυπηρέτες (servers). Επιπλέον, η υποστήριξη πρωτοκόλλων όπως το MS-SAPI επιτρέπουν την εύκολη διασύνδεση του με πληθώρα εφαρμογών

Χαρακτηριστικά της έκδοσης 2

Φωνητικοί Χαρακτήρες
Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ υποστηρίζει πολλαπλές φωνές. Προσφέρει μία συλλογή από διαφορετικές αντρικές και γυναικείες φωνές, καθώς επίσης και την δυνατότητα ορισμού "χαρακτήρων" με βάση αυτές τις φωνές. Κάθε ένας χαρακτήρας ορίζει τα δικά του χαρακτηριστικά επεξεργασίας κατά την διαδικασία μετατροπής του κειμένου σε ομιλία (π.χ. φωνηματική μετατροπή, μοντέλο προσωδίας), επιτρέποντας την προσωποποίηση της παραγώμενης ομιλίας.
Απόδοση
Η αρχιτεκτονική του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ επιτρέπει την ανάπτυξη αποδοτικών υλοποιήσεων συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Στην έκδοση εξυπηρέτη (server), ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ μπορεί και εξυπηρετεί κάθε κανάλι με ταχύτητα περίπου 200 φορές realtime, προσφέροντας αρκετά κανάλια σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.
Ανάλυση κειμένου
Ο Αναλυτής Κειμένου βασίζεται σε μια μηχανή αυτομάτων πεπερασμένης κατάστασης και είναι ικανός να εντοπίζει:
Περισσότερα από 800 ακρώνυμα σε όλες τις κλίσεις, με ρυθμιζόμενη προφορά: για παράδειγμα 'το Ι.Κ.Α.' ή το 'ΙΚΑ' μπορούν να εκφωνηθούν είτε σαν 'το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων' είτε σαν 'το Ίκα'.
Διάφορες μορφές ημερομηνιών και ωρών όπως: '21/2/2001' -> 'Εικοσιμία δευτέρου του δύο χιλιάδες ένα' και '18:45' -> 'Δεκαοκτώ και σαράνταπέντε'.
Αριθμητικά, λατινικούς αριθμούς, ελληνικούς αριθμούς και άλλα μη-ορθογραφικά σημάδια.
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Στον ΔΗΜΟΣΘέΝΗ, τα κείμενα αναλύονται με σκοπό την εξαγωγή γραμματικής και συντακτικής πληροφορίας. Αυτή η πληροφορία γίνεται εκμεταλλεύσιμη κατά την παραγωγή της προσωδίας για μεγαλύτερο ρεαλισμό στην τονική ισορροπία των λέξεων.
Γεννήτρια Προφοράς
Η Γεννήτρια Προφοράς αντιμετωπίζει τα φαινόμενα συνάρθρωσης με σκοπό την καλύτερη προφορά των λέξεων. Η γεννήτρια είναι παραμετροποιήσιμη ώστε να υποστηρίζονται ποικίλα τοπικά ιδιώματα.
Πολυγλωσσία
Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ είναι ένα πολυγλωσσικό σύστημα, που σημαίνει ότι μπορεί να χειρίζεται κείμενα που περιέχουν ταυτόχρονα περισσότερες από μια γλώσσες (π.χ. ένα ελληνικό έγγραφο που περιέχει μια αγγλική παράγραφο) χωρίς να αλλάζει η φωνή.
Αναπαράσταση Προσωδίας
Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ εισάγει στοιχεία που αυξάνουν τη φυσικότητα και μειώνουν την προβλεψιμότητα στην παραγόμενη ομιλία. Στην έκδοση 2, η αναπαράσταση της προσωδίας βασίζεται σε στατιστικώς εκπαιδευόμενα μοντέλα από μεγάλα σώματα κειμένων.
Φωνές
Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ περιλαμβάνει 3 φυσικές φωνές βασισμένες σε δίφωνα, ενώ ένα εργαλείο αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας βασισμένο στο HTK επιτρέπει την δημιουργία νέων φωνών σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι φωνές αυτές αποτελούνται από 1081 δι-συμπλέγματα που αναπαριστούν όλες τις περιπτώσεις συνάρθρωσης της ελληνικής γλώσσας. Τα δίφωνα έχουν κωδικοποιηθεί και προσφέρονται με διάφορους αλγορίθμους, όπως τον MBROLA, Residual LPC, TP-PSOLA.
Επεκτασιμότητα
Ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ, χάρη στην αρθρωτή αρχιτεκτονική του (Component Based Technology), μπορεί να επεκταθεί με ποικίλους τρόπους. Καινούργιες γλώσσες, χροιές και φωνές, νέα αρθρώματα επεξεργασίας σήματος, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και άλλα μπορούν να εισαχθούν με σχετική ευκολία.
Προσαρμογή
Τα αρθρώματα του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ είναι πλήρως προσαρμόσιμα και επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν ανεξάρτητες εφαρμογές (π.χ. ο μετατροπέας ελληνικών στο διεθνές φωνητικό αλφάβητο (IPA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές λεξικών).
'Aλλα χαρακτηριστικά

Η λειτουργία του ΔΗΜΟΣΘέΝΗ μπορεί να ρυθμιστεί ανά άρθρωμα. Για παράδειγμα, ο τελικός χρήστης μπορεί να διαλέξει αν τα ακρώνυμα θα αναλύονται ή θα προφέρονται ώς έχουν. Επιπλέον, ο ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ μπορεί να λειτουργήσει και με άλλους συνθέτες ομιλίας, όπως με ένα συνθέτη formant.

Η εφαρμογή "ΔΗΜΟΣΘέΝΗΣ" παρέχεται σε "Εσάς" Δωρεάν, τον εξουσιοδοτημένο με αυτή την έγκριση, από το Γεράσιμο Ξύδα και το Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), τους "Δημιουργούς" της εφαρμογής.

Εάν έχετε το απλό facebook. Στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα LIKE.... 
Στηρίξτε την κίνηση αυτή με ένα Like..

Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com