Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ- Επίδομα αναπηρίας κι απασχόλησηΑπό τις ερωτήσεις που κάνουν οι αναγνώστες μας στο Trol disabled το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ αλλά και στο facebook των ΑμεΑ ,  έχουμε  διαπιστώσει ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ένα απασχολούμενο ΑμεΑ δικαιούται ή όχι την οικονομική ενίσχυση  αναπηρίας από την Πρόνοια.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, κάποιος που απασχολείται θεωρεί ότι μάλλον δεν δικαιούται επίδομα, ενώ κάποιος που ήδη το λαμβάνει σκέφτεται πως αν απασχοληθεί η Πρόνοια θα του το διακόψει.


Τι όμως πραγματικά ισχύει;


Το Trol disabled το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ επικοινώνησε γραπτώς με το υπουργείο και σύμφωνα με τον πολύ πρόσφατο νόμο 4331/2015, άρθρο 13, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συνεχίζουν να λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα και άμα εργάζονται

«Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»

Λοιπόν, σύμφωνα με τις αριθ. Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992, 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996 και Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας).
Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Τι σημαίνει αυτό:
Ότι το άμεσα ασφαλισμένο άτομο δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων, είτε είναι σύμφωνα με την ηλικία του για σύνταξη αναπηρίας (ή για σύνταξη γήρατος), είτε δεν έχει τα 1.500 ένσημα (σύνταξη αναπηρίας), είτε δεν έχει τα 4.500 ένσημα (σύνταξη αναπηρίας).

Αυτές δηλαδή είναι οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθεί.

Συνοπτικά λοιπόν,
δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με 67% και άνω είναι οι:

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.
2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.
4. Ανασφάλιστοι.
5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).
7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Επειδή όμως η Πρόνοια δεν γνωρίζει πότε κάποιο απασχολούμενο άτομο θα συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, σε περίπτωση απασχόλησης θα διακόψει την παροχή του επιδόματος.
Κάποιος που απώλεσε τη δουλειά του ενώ εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος δεν έχει πρόβλημα, με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν έχει συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Οταν όμως κάποιος εργάζεται, μόνο αν υποβάλλει αίτηση με συνοδευτική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ότι δεν πληρεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, όπου θα μπορούσε να δηλώνει  ακριβώς εκείνο το χρονικό σημείο που θα τις συμπληρώνει (τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις) με τη δέσμευση ότι θα ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία της Πρόνοιας, να κάνει δηλαδή επίκληση του νόμου, μόνο τότε θα μπορέσει να συνεχίσει την επιδότησή του.

Ειδική περίπτωση νομικής φύσεως, αλλά σύμφωνα με το γράμμα και τη λογική του νόμου μπορεί να το κάνει.

Ως συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις εννούνται αυτές που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί κάποιος να βγει με σύνταξη αναπηρίας.
Είμαι της πεποίθησης πως αν κάποιος ζητήσει βεβαίωση από τον ασφαλιστικό οργανισμό που υπάγεται (πχ. ΙΚΑ) ότι δεν πληρεί τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για να βγει σε σύνταξη κι εφόσον επικαλεστεί αυτά που έχουν ερμηνευτεί από το υπουργείο υγείας πιθανόν να πετύχει να δικαιωθεί το επίδομα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες υποβάλετε την ερώτησή σας εδώ και θα σας απαντήσουμε άμεσα, υπεύθυνα  και δωρεάν  το αργότερο την επομένη ημέρα λόγο φόρτου εργασίας των πτυχιούχων  συνεργατών μας
Για την διευκόλυνση σας, η ομάδα του Trol disabled - Το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ, δημιούργησε μια κοινότητα /ομάδα στο facebook των ΑμεΑ με τίτλο Η Πολιτεία των ΑμεΑ-ερωτήσεις απαντήσεις (Κάντε κλικ στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει για να σας ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος) στον οποίο μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και οι συνεργάτες μας με πτυχίο θα σας απαντήσουν άμεσα, υπεύθυνα και δωρεάν. 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

Πρέπει να εγγραφείτε πρώτα εδώ  στο facebook των ΑμεΑ για να υποβάλετε ερωτήματα 

Το άρθρο αυτό το έγραψα εγώ. Είμαι η Μαρια Πέππα Δημακη, για τους φίλους Μαρία Σκέτο, είμαι σε αμαξιδιο με παραπληγία,  μου αρέσει να ανακαλύπτω και να διευρύνω τα όρια του εαυτού μου μέσα από κάθε σύνθετη άλλα και απλή δραστηριότητα!'Eχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου  στην Νομική Αθηνών, νιώθω πλέον ελεύθερη να εξερευνήσω το κοσμικό στερέωμα και οχι μόνο.  Νιώθω εθισμένη στην άναρχη δημιουργικότητα Αυτό το καιρό ασχολούμαι φανατικά με το video editing καθώς πειραματίζομαι και σε διάφορα άλλα projects. Μόλις ξεκίνησα να γράφω για το Trol disabled και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα με βρείτε εδώ  http://www.disabledbook.com/u/mariasketo


Εάν έχετε το απλό facebook. Στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα LIKE.... 
Στηρίξτε την κίνηση αυτή με ένα Like..

Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com