Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ-Συνοπτικά τα Βήματα Διαδικασίας για το Επίδομα Ενοικίου- Νέος πίνακας με 79 δικαιούχους
Σύμφωνα με πληροφορίες στο Trol disabled - Το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ εγκρίθηκε δεύτερος συμπληρωματικός πίνακας 79 δικαιούχων του «επιδόματος ενοικίου» μετά από επανεξέταση

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας

Θέμα: Έγκριση Δεύτερου συμπληρωματικού Πίνακα Δικαιούχων του «επιδόματος ενοικίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης».
Εγκρίνουμε δεύτερο συμπληρωματικό πίνακα 79 δικαιούχων του «επιδόματος ενοικίου», όπως αυτοί έχουν καθοριστεί έως σήμερα από τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής Κρίσης του ά. 7 της Κ.Υ.Α. (σχετ.10) και κατόπιν εφαρμογής από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. της διαδικασίας μοριοδότησης που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. Το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 82.170,00€ και η διάρκεια της παροχής καλύπτει χρονικό διάστημα εννέα μηνών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση -με ευθύνη των δικαιούχων- των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών, δεδομένου ότι το επίδομα καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες, ενώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με δικές τους βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η επιδότηση ενοικίου ισχύει για 9 μήνες, δίνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και καταβάλλεται σταδιακά σε όσους δικαιούχους ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική κατάθεση του μισθωτηρίου συμβολαίου και την καταχώρηση των στοιχείων μισθωτή και εκμισθωτή στην εφαρμογή του υπουργείου.


Συνοπτικά Βήματα Διαδικασίας

Τα βήματα πρέπει να γίνουν αυστηρά με την παρακάτω σειρά για να μην παρουσιαστούν προβλήματα στη διαδικασία:
  • Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης ακινήτου) θα μπει στο taxis με τους κωδικούς του για να ανανεώσει το υπάρχον μισθωτήριο (ή να δηλώσει νέο μισθωτήριο αν δεν υπάρχει).
  • Ο ενοικιαστής θα μπεί στο δικό του taxis και θα κάνει Αποδοχή της ανανεωμένης ή νέας μίσθωσης.
  • Ο ενοικιαστής θα μπει online στο πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης και θα δηλώσει το ΑΦΜ του εκμισθωτή του.
  • Τέλος, ο εκμισθωτής θα μπει στο online στο πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης και θα δηλώσει τον Αριθμό Μισθωτηρίου και το IBAN του λογαριασμού του ώστε να πιστωθούν τα χρήματα.

Τι πρέπει να κάνει ο Εκμισθωτής (ιδιοκτήτης)

α) Ανανέωση Μισθωτηρίου ή Δήλωση νέας μίσθωσης στο TAXIS

1. Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο TAXISnet (ή αναθέστε στο λογιστή σας να το κάνει αν δεν είστε εξοικειωμένοι) για να κάνετε ανανέωση ή τροποποίηση της ισχύουσας μίσθωσης ή να δηλώσετε νέα μίσθωση.
Taxis Μισθωτήριο

2. Εφαρμογές TAXISnet > Όλες οι εφαρμογές > Στοιχεία Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας > Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας
3. Συμπληρώστε κατάλληλα τα στοιχεία και Υποβάλετε το Μισθωτήριο. Σημειώστε τον Αριθμό Μισθωτηρίου γιατί θα σας χρειαστεί παρακάτω. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:
  • Στοιχεία εκμισθωτών
  • Στοιχεία μισθωτών
  • Στοιχεία μίσθωσης
  • Στοιχεία ακινήτου
  • Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συμπλήρωση είναι προαιρετική).
Μετά από αυτό το βήμα ο ενοικιαστής πρέπει να κάνει από το taxis Αποδοχή του Μισθωτηρίου


β) Δήλωση Αριθμού Μισθωτηρίου & IBAN λογαριασμού στην εφαρμογή Ανθρωπιστικής Κρίσης

1. Επισκεφθείτε την εφαρμογή Ανθρωπιστικής Κρίσης  > Κλικ στο κουμπί Είσοδος > Κλικ στο κουμπί Συνέχεια που θα σας εμφανίσει αμέσως μετά.
Επίδομα Ενοικίου 2015

2. Κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Κωδικών για Εκμισθωτές
Επίδομα Ενοικίου 2015

3. Πληκτρολογήστε τους κωδικούς του taxis και κάντε κλικ στο Είσοδος.
Επίδομα Ενοικίου 2015

4. Κλικ στο κουμπί Εξουσιοδότηση.
Επίδομα Ενοικίου 2015

5. Πληκτρολογήστε τον ΑΦΜ του μισθωτή σας (ενοικιαστή) και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
Επιδότηση Ενοικίου 2015

6. Αν βρεθεί ο μισθωτής, θα σας εμφανίσει οθόνη με τα στοιχεία του. Συμπληρώστε τον Αριθμό Μισθωτηρίου που κάνατε στο taxis, το IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
Αν όλα έχουν γίνει σωστά πρέπει να σας γράψει Επιτυχής Υποβολή.
Επιδότηση Ενοικίου 2015

7. Αν στην Αναζήτηση του ΑΦΜ (βήμα 5) δεν σας εμφανίσει τα στοιχεία του ενοικιαστή σας και γράψει το μήνυμα "Δεν βρέθηκε αίτηση στην οποία να έχει αναφερθεί το ΑΦΜ σας ως ΑΦΜ εκμισθωτή", σημαίνει ότι δεν έχει δηλώσει ο ενοικιαστής με τους δικούς του κωδικούς στο πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης το ΑΦΜ σας.Τι πρέπει να κάνει ο Μισθωτής (δικαιούχος ενοικιαστής)

α) Αποδοχή Μισθωτηρίου στο TAXIS

Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο taxis > Εφαρμογές TAXISnet > Όλες οι εφαρμογές > Στοιχεία Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας > Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτης Περιουσίας.
Θα σας εμφανίσει το Μισθωτήριο που έχει υποβάλει ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης ακινήτου). Θα επιλέξετε Επιλογή > Κλικ στο κουμπί με το φακό για να δείτε το Μισθωτήριο > Κλικ στο κουμπί Αποδοχή > Κλικ στο ΟΚ στο μήνυμα που εμφανίζει.
Αποδοχή Μισθωτηρίου TAXIS


β) Δήλωση ΑΦΜ εκμισθωτή στην εφαρμογή Ανθρωπιστικής Κρίσης

 1. Επισκεφθείτε την εφαρμογή Ανθρωπιστικής Κρίσης  > Κλικ στο κουμπί Είσοδος > Κλικ στο κουμπί Συνέχεια που θα σας εμφανίσει αμέσως μετά.
Επίδομα Ενοικίου 2015

2. Κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Κωδικών
Επίδομα Ενοικίου 2015

3. Συνδεθείτε με τους κωδικούς του TAXIS > Κλικ στο Εξουσιοδότηση > Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ Εκμισθωτή > Κλικ στο κουμπί Υποβολή.
Πρέπει να σας εμφανίσει Επιτυχής Υποβολή. Αν δεν σας εμφανίσει αυτό το μήνυμα, ο εκμισθωτής δεν έχει ανανεώσει το μισθωτήριο.
Επίδομα Ενοικίου Ανθρωπιστική Κρίση


Χρήσιμες σημειώσεις:

-Όλα τα παραπάνω αφορούν την Ελληνική νομοθεσία.
- Λόγω της τρέλας του Ελληνικού κράτους, με τους νόμους να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι θεωρητικές και τη στιγμή που τις διαβάζεις, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί μερικώς ή ολικώς. Για εγκυρότερη και πιο εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείς να απευθύνεσαι σε σχετικούς συλλόγους-κέντρα στήριξης ανάπηρων οικογενειών ή σε δικηγόρους, προκειμένου να σε κατατοπίσουν σχετικά, καθώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
-Σε περίπτωση που τα παραπάνω έχουν τροποποιηθεί ή έχει ισχύ κάποιος νέος νόμος και οι αλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, σου ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη και σε παρακαλούμε να μας το επισημάνεις με email στο troldisabled@gmail.comr προκειμένου να προβούμε στις σχετικές αλλαγές. Σε ευχαριστούμε!

Για την διευκόλυνση σας, η ομάδα του Trol disabled - Το κουτί της Πανδώρας για τα ΑμεΑ, δημιούργησε μια κοινότητα /ομάδα στο facebook των ΑμεΑ με τίτλο Η Πολιτεία των ΑμεΑ-ερωτήσεις απαντήσεις (Κάντε κλικ στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει για να σας ανοίξει ο σχετικός σύνδεσμος) στον οποίο μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και οι συνεργάτες μας με πτυχίο θα σας απαντήσουν άμεσα, υπεύθυνα και δωρεάν. 

Το άρθρο αυτό το έγραψα εγώ. Είμαι η Μαρια Πέππα Δημακη, για τους φίλους Μαρία Σκέτο, είμαι σε αμαξιδιο με παραπληγία,  μου αρέσει να ανακαλύπτω και να διευρύνω τα όρια του εαυτού μου μέσα από κάθε σύνθετη άλλα και απλή δραστηριότητα!'Eχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου  στην Νομική Αθηνών, νιώθω πλέον ελεύθερη να εξερευνήσω το κοσμικό στερέωμα και οχι μόνο.  Νιώθω εθισμένη στην άναρχη δημιουργικότητα Αυτό το καιρό ασχολούμαι φανατικά με το video editing καθώς πειραματίζομαι και σε διάφορα άλλα projects. Μόλις ξεκίνησα να γράφω για το Trol disabled και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Θα με βρείτε εδώ  http://www.disabledbook.com/u/mariasketo

Εάν έχετε το απλό facebook. Στηρίξτε την προσπάθειά μας με ένα LIKE.... 
Στηρίξτε την κίνηση αυτή με ένα Like..

Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com