Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Η αναπηρία εμπόδιο στην απασχόληση? Ένας μύθος που επιβάλλεται να καταρριφθεί

Οι παράγοντες και τα στερεότυπα που χτίζουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρίες είναι :    
                              
Τα άτομα με αναπηρίες είναι λιγότερο παραγωγικά από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Δεν έχουμε καμία θέση εργασίας που να ταιριάζει σε άτομο με αναπηρία
Φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε άτομα με αναπηρίες για λόγους ασφαλείας
Φοβόμαστε να εμπλακούμε στο σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο που θα μας αποτρέψει από το να απολύσουμε ένα άτομο με αναπηρίες σε περίπτωση που δεν είμαστε ευχαριστημένοι
Το διοικητικό φορτίο είναι για μας ένας απολήψιμος παράγοντας
Το νομοθετικό ερώτημα δεν είναι ξεκάθαρο
Θα υπάρχουν προβλήματα με τους συναδέλφους ή τον προϊστάμενο τους
Τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι επαρκώς καταρτισμένα ή κατάλληλοι για συγκεκριμένες εργασίες.
Συχνά φοβούνται το πώς θα αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους άτομα. Και η λέξη αναπηρία συνιστά από μόνη της, ότι κάποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι, ενώ οι ίδιοι νιώθουν ότι θέλουν να προσλάβουν κάποιον ο οποίος σε γενικές γραμμές μπορεί να κάνει τα “πάντα”.


Ας δούμε όμως από πιο κοντά αυτούς τους παράγοντες που φαίνεται να έχουν ένα κοινό στοιχείο, το φόβο απέναντι στο άγνωστο. Το να εργάζεσαι με κάποιον ο οποίος έχει κάποια αναπηρία είναι συχνά ένα ζήτημα, και πολλοί άνθρωποι είναι σκεπτικοί απέναντι στο πως θα αντιμετωπίσουν με τέτοιου είδους κατάσταση.

Τα άτομα με αναπηρίες είναι λιγότερο παραγωγικά από τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

Αυτό το επιχείρημα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα. Πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η αναπηρία δεν έχει απαραίτητα αντίκτυπο στην απόδοση ενός εργαζόμενου. Ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να το κάνει σαφέστερο.  Δεν υπάρχει κανένας λόγος για έναν εργαζόμενο σε αναπηρική καρέκλα, που εργάζεται σαν υπάλληλος σε τηλεφωνικό κέντρο, να μην θεωρείται το ίδιο αποδοτικός με κάποιον συνάδερφό του που δεν έχει κάποια αναπηρία.
Ένας εργοδότης που προσλαμβάνει ένα άτομο με αναπηρία έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την έλλειψη αποδοτικότητας, δίνοντας στον εργαζόμενο μια θέση τέτοια στην και για την οποία η αναπηρία δεν θα έχει καμία σημασία ή αποτρεπτικό ρόλο. Περαιτέρω ένα προσαρμοστικό περιβάλλον εργασίας μπορεί από μόνο του να αποζημιώσει τις ελλείψεις που μπορεί να φέρει η αναπηρία.  Σε μερικές χώρες, το κράτος προσφέρει στον εργοδότη κάποια οικονομική αποζημίωση προκειμένου να προσλάβει ένα άτομο με αναπηρίες ώστε να αποζημιωθεί για την πιθανώς ασθενέστερη απόδοσή του.

Τον Νοέμβριο του 1993, η Τράπεζα Barclays του Ηνωμένου Βασιλείου διεξήγαμε μια έρευνα όσον αφορά τα ποσοστά ασθενείας ανάμεσα σε ένα τυχαίο δείγμα 200 ατόμων με αναπηρίες και 200 ατόμων χωρίς αναπηρίες. Η έρευνα έδειξε ότι ανάμεσα στο προσωπικό με αναπηρίες παρουσιάστηκε ένας μέσος όρος απουσιών λόγω ασθενείας οκτώ ημερών το χρόνο, συγκριτικά με τα άτομα χωρίς αναπηρίες που παρουσίασαν ένα μέσο όρο δέκα ημερών.

Δεν έχουμε καμία θέση εργασίας που να ταιριάζει σε άτομο με αναπηρία

Είναι καταγραμμένο στις σκέψεις των ανθρώπων ότι μόνο συγκεκριμένων ειδών εργασίες είναι κατάλληλες για άτομα με αναπηρίες. Χρειάζεται  μεγάλη προσπάθεια για την καλύτερη πληροφόρηση και γνώση των ανθρώπων, ώστε να γίνει εμφανές ότι υπάρχουν τόσες ευκαιρίες απασχόλησης όσες και οι θέσεις εργασίας. Στην χειρότερη περίπτωση, η αναπηρία σε αποτρέπει από το να αναλάβεις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όχι την εργασία στο σύνολό της.
Αναγνωρίζοντας την πολυμορφία των αναπηριών, κάποιος μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος στην αναζήτησή του για άτομα με αναπηρίες, όπου η αναπηρία τους δεν φέρει κανέναν ανασταλτικό παράγοντα για την συγκεκριμένη θέση εργασίας όπου και θα αναλάβει. Περαιτέρω, η εργονομία ενός χώρου εργασίας συχνά μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις που προϋποθέτει η αναπηρία. Αυτό επιτρέπει το άνοιγμα ευκαιριών εργασίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για τους τυφλούς εργαζόμενους.
Μόνο για το 4% των ατόμων με αναπηρία απαιτούνται ενισχυτικά μέσα στον χώρο εργασίας τους ή ανάγκη για θεραπεία που επηρεάζει τις υποχρεώσεις τους.

Μια έρευνα που έγινε το 2001 σε εταιρείες της βόρειας Αυστρίας, έδειξε ότι το 45% των εργαζομένων με αναπηρίες σε αυτές τις εταιρείες εργάζονταν στα τμήματα παραγωγής και το 36% στα διοικητικά τμήματα.

Φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε άτομα με αναπηρίες για λόγους ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Η ασέβεια των κανόνων ασφαλείας και μέσων, μπορεί να προκαλέσει βλάβη και θάνατο. Αλλά γιατί πρέπει αποκλειστικά τα άτομα με αναπηρίες να μην σέβονται αυτούς τους κανόνες και τα μέσα;
Πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο σεβασμός αυτών των κανόνων δεν έχει να κάνει με την αναπηρία καθαυτό. Στην περίπτωση διανοητικής αναπηρίας, πρέπει να διασταυρώνεται αν ο εργαζόμενος καταλαβαίνει και σέβεται αυτούς τους κανόνες και τα μέσα. Αν αυτό συμβαίνει δεν υπάρχει τότε λόγος για να απορριφθεί για την θέση εργασίας.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η προσαρμοστικότητα ενός εργασιακού χώρου πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την υιοθέτηση των παραγόντων ασφαλείας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα εργοδότη ότι με το να προσλάβει άτομα με αναπηρίες δεν σημαίνει πως θα αυξηθούν και οι κίνδυνοι εις βάρος της ασφάλειας, δεδομένου βέβαια ότι το περιβάλλον εργασίας είναι προσαρμοστικό και έχοντας ελέγξει ότι οι εργαζόμενοι έχουν στο σύνολό τους κατανοήσει τα ζητήματα γύρω από την ασφάλεια.


Φοβόμαστε να εμπλακούμε στο σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο που θα μας αποτρέψει από το να απολύσουμε ένα άτομο με αναπηρίες σε περίπτωση που δεν είμαστε ευχαριστημένοι

Οι εργοδότες είναι εμφανώς προβληματισμένοι με την νομοθεσία γύρω από τα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα. Οι οικονομικοί περιορισμοί και η ανάγκη για κοινωνική προστασία στον χώρο εργασίας πρέπει να ισορροπήσουν, προκειμένου να επιτραπεί σε μια εταιρεία να συντηρηθεί στην καταφανή οικονομία.
Αν ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά σε αυτές τις ρυθμίσεις, θα δούμε ότι στις περισσότερες χώρες, οι νόμοι και οι κανόνες που αφορούν την αναπηρία δίνουν έμφαση στην ανάγκη για ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Με άλλα λόγια, υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για κάποιον να προσλάβει και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση εργαζομένων με αναπηρίες, παρά κανόνες που  κάνουν πιο πολύπλοκο το να απολυθούν εργαζόμενοι με αναπηρίες. Στην περίπτωση των όσων ορίζουν την σύμβαση εργασίας, ο νόμος δεν διαχωρίζει μεταξύ αρτιμελών και εργαζομένων με αναπηρίες.
          Μια έρευνα ου έγινε το 2001 σε εταιρείες της βόρειας Αυστρίας, έδειξε ότι το 85% των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό με αναπηρίες, δηλώνουν ότι τα άτομα αυτά ενσωματώθηκαν πολύ καλά και το 13% ότι ενσωματώθηκαν καλά. Αυτό μας δίνει ένα συνολικό ποσοστό 98% επιτυχούς ενσωμάτωσης.

Το διοικητικό φορτίο είναι για μας ένας απολήψιμος παράγοντας

Η ανάλυση του χώρου εργασίας, η επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου, η προσαρμογή στον χώρο εργασίας, η συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι αναφορές σε διαφορετικά Υπουργεία....Το να προσλαμβάνεις ένα άτομο με αναπηρίες σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα επιπλέον διοικητικό κόστος.

Μια καλή πρακτική που αρχίζει και εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες είναι η παροχή μιας καθορισμένης βοηθείας στους εργοδότες που προτίθενται να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες. Ένας φορέας που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό και υποστηρίζει τον εργοδότη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσληψης του ατόμου με αναπηρία και κατά τη διάρκεια που αποτελεί μέρος του προσωπικού. Με αυτήν την πρακτική θα μειωθεί σημαντικά το επιπρόσθετο διοικητικό φορτίο και κόστος.

Επιπλέον, ένας εργοδότης πρέπει προσέτι να λαμβάνει υπόψη του την προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ένας εργαζόμενος με αναπηρία στην επιχείρηση του (δείτε παρακάτω).  Πρέπει ακόμα να υπολογίσει τα οικονομικά και χρηματικά κίνητρα που του παρέχονται.

Το νομοθετικό ερώτημα δεν είναι ξεκάθαρο

Όπως διατυπώθηκε και προηγουμένως, οι εργοδότες στις περισσότερες χώρες μπορούν να βασίζονται σε οργανισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους γύρω από τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την απασχόληση ενός ατόμου με αναπηρία. Σε αυτούς ο εργοδότης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες και συμβουλές και μια εκτίμηση της κατάστασης όταν έχει να αντιμετωπίσει μια περίπτωση.

Θα υπάρχουν προβλήματα με τους συναδέλφους ή τον προϊστάμενο τους

Αρκετοί άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι στις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία. Και ακόμα περισσότερο δεν έχουν φανταστεί ποτέ το πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν συνάδελφο με αναπηρίες. Για αυτό είναι σχετικά φυσιολογικό το να υπάρχει ένας φόβος σχετικά με το να εργάζεσαι με ένα άτομο με αναπηρίες σαν μέλος του προσωπικού ή σαν συνάδελφο. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος αντίστασης στην αλλαγή. Ξέρω τα κεκτημένα, αλλά δεν εμπιστεύομαι την νέα κατάσταση που έχω μπροστά μου. 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα άτομα που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες βρίσκουν την διαδικασία αρκετά εποικοδομητική για τους εαυτούς τους. Δηλώνουν ότι έμαθαν να εκτιμούν περισσότερο την δική τους κατάσταση από τη μία και από την άλλη να εκτιμούν  καλύτερα τους ανθρώπους σε σχέση με αυτό που είναι και όχι σε σχέση με κάποιο εξωτερικό τους χαρακτηριστικό.

Τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι επαρκώς καταρτισμένα ή κατάλληλοι για συγκεκριμένες εργασίες 

Η κατάρτιση είναι ζήτημα εκπαίδευσης και εμπειρίας. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να παρέχουν και τα δύο.
          Σε σχέση με την εκπαίδευση, στις μέρες μας κάθε άτομο έχει περάσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς οι φυσικές αναπηρίες να τον έχουν εμποδίσει να κατακτήσει μια επιτυχημένη σχολική πορεία. Στα άτομα με διανοητικές αναπηρίες έχει παρασχεθεί η καθοδήγηση σύμφωνα με τις ικανότητες τους, προκειμένου να επιτύχουν τον αυτό σκοπό.
          Οι  σχολικές τάξεις αυτού του είδους, μαζί με την υποστήριξη και καθοδήγηση των δασκάλων τους, ορίζει για αυτούς ένα σημαντικό επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Έτσι ανάμεσα στα άτομα με αναπηρίες θα βρει κανείς άτομα με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προσόντα.
            Όσο για την εμπειρία, τα άτομα με αναπηρίες που δεν έχουν εργαστεί ξανά, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους νεοφερμένους στην αγορά εργασίας. Πρέπει να τονιστεί, ότι υπάρχει και μια ομάδα ατόμων με αναπηρίες που έχουν ήδη να παρουσιάσουν μια σημαντική εργασιακή εμπειρία. Από τη μία έχεις άτομα που εργάζονται προς το παρόν αναζητώντας παράλληλα για μια νέα θέση εργασίας. Από την άλλη έχεις άτομα που είχαν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία πριν τους παρουσιαστεί η αναπηρία, χάριν ενός ατυχήματος ή ασθένειας. Υπάρχει ένας ολόκληρος θησαυρός από έμπειρους ανθρώπους που περιμένουν να εργαστούν για σένα. 
Η κατάρτιση έχει επίσης σχέση με τη θέση την οποία προτίθεται να αναλάβει ο υποψήφιος.
          Και κατά την πρόσληψη, η κατάρτιση σχετίζεται με την κατάλληλη επιλογή ατόμου για την κατάλληλη θέση. Σαν εργοδότης, το να γνωρίζεις το ποιες ικανότητες πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να καταλάβει μία θέση, θα σου δώσει  την ευκαιρία να επιλέξεις τον υποψήφιου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προϋποθέσεις, άσχετα με την αναπηρία του.

Πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους άτομα;

“Η έλλειψη επαφής με άτομα με αναπηρίες είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους, για τους οποίους οι εργοδότες δεν τους δίνουν την ευκαιρία να εργαστούν. Συχνά φοβούνται ότι δεν θα ξέρουν πώς να τους αντιμετωπίσουν. Και για αυτούς η λέξη αναπηρία, σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ενώ μπορεί να αισθάνονται ότι θέλουν κάποιον ο οποίος κατά κάποιον τρόπο μπορεί να κάνει τα πάντα”, (Caroline Casey, Aisling Foundation) 
Αυτός ο τελευταίος λόγος συγκεφαλαιώνει πολύ καλά την κατάσταση. Οι λόγοι για τους οποίους δεν προσλαμβάνονται άτομα με αναπηρίες, συνδέονται με το γεγονός ότι οι εργοδότες δεν έχουν εμπειρία με άτομα με αναπηρίες, και για αυτό τους  κυριεύουν φοβίες κάθε είδους μπροστά  στο άγνωστο. Η καλύτερη ενσωμάτωση των ανθρώπων στον κόσμο της εργασίας εξαρτάται και επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από την  καλή ενσωμάτωση των ίδιων ανθρώπων στην κοινωνική και δημόσια ζωή. Όσο περισσότερο έρχονται σε επαφή οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι με άτομα με αναπηρίες στην κοινωνική και δημόσια ζωή τους, τόσο ποιο άνετοι θα καθίστανται απέναντι στο να μοιραστούν μαζί τους το χώρο που εργάζονται.Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com