Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ακατάσχετα τα κονδύλια για τα Προνοιακά Επιδόματα!

pronoiaka-epidomata


Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ήδη έχει γίνει αποδεκτή απο τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών τα κονδύλια που λαμβάνουν οι δήμοι για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων είναι ακατάσχετα.
Το ακατάσχετο καθεστώς που διέπει τα κονδύλια που χορηγούνται για τα προνοιακά επιδόματα, κάνει γνωστό με απάντηση στην βουλή σε σχετική επερώτηση βουλευτών ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μπαλάφας.
Ειδικότερα η απάντηση του κ. Μπαλάφα αναφέρει ότι τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο 259 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α707-06-2010), ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε οι πόροι αυτής να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του Κράτους.
Έτσι, η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και κατανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 3 του Ν.3852/2010, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιείται και η κατανομή στους Δήμους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που αφορούν στην καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους.
Σύμφωνα δε με σχετική νομολογία, η αναγκαστική εκτέλεση, προκειμένου να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά των Δήμων, γίνεται με κατασχέσεις της ιδιωτικής περιουσίας αυτών, ενώ αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, οι οποίες έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. Ως απαιτήσεις που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου αλλά και ταυτοχρόνως συνιστούν και χρηματικές απαιτήσεις που έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού και, επομένως, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, νοούνται, προεχόντως, τα κεφάλαια τα οποία αποδίδονται στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εφόσον τόσο από το νόμο όσο και από τις οικείες αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκύπτει ότι αφορούν και αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων.
Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. 545/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 61858/2005/23.5.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, οι Κ.Α.Π. είναι έσοδα ακατάσχετα.

Θες να συμμετέχεις ζωντανά αντί να διαβάζεις τα άρθρα απλά έλα και εσύ στο Facebook των ΑμεΑ

Θέματα για Αμεα και Εθελοντές ΑμεΑ Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΑΝΑΠΗΡΙΑ , Σπάνιες και αλλες Ασθένειες/Παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν Αναπηρία . Επιλέξτε την ερώτηση που σας απασχολεί και ενημερωθείτε ή μπορείτε να συνδεθείτε και να θέσετε ένα νέο ερώτημα. Για να συνδεθείτε πατήστε επάνω στην φωτο και κάνετε εγγραφή

 
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ένα στα πέντε
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011 - 2015
ΨΥΧΑΡΓΩΣ
Υγειονομικός Χάρτης
Το facebook των ΑμεΑ
Εκστρατεία ΕΟΦ
ΑλκυόνηΜία νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (social network) και μάλιστα ελληνική που μας έδειξε πως ο διαδικτυακός κόσμος αλλάζει προς το καλύτερο και για τα άτομα με αναπηρία. Τυφλοί που μπορούν να "διαβάσουν" και να έχουν το προφίλ τους, άτομα που δεν έχουν χέρια, τώρα δουλεύουν το προφίλ τους με το κεφάλι, κάνοντας την εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης πιο αληθινή. Μεγάλη προσοχή στη λέξη «αληθινή», αφού αυτή είναι το κλειδί που έχει κάνει ήδη το disabledbook τόσο δημοφιλές σε χιλιάδες χρήστες με αναπηρία στην Ελλάδα.
Copyright © 2015 Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ Powered and Hosted by Clickweb4u Trol disabled - Το Κουτί Της Πανδώρας Για Τα ΑμεΑ © 2015 - Clickweb4u Templates Designed by Clickweb4u.com